"נכון להבוקר" / 27.2.2011


מתוך התוכנית "נכון להבוקר" מיום 27.2.2011 עם עו"ד עופר רון