התוכנית "במבט שני" על פרשת עאטף זאהר

  
במבט שני חלק א'



במבט שני חלק ב'