בתוכנית "כל בוקר" עם אברי גלעדעו"ד עופר רון בתוכנית "כל בוקר" עם אברי גלעד