התוכנית "במבט שני" על פרשת עאטף זאהר

  
במבט שני חלק א'במבט שני חלק ב'