עאטף זאהר ישאר במאסר / ידיעות אחרונות 23.6.2010

עאטף זאהר ישאר במאסר / מאת ליאור אל-חי כתב ידיעות אחרונות 23.6.2010