עאטף זאהר שוחרר למעצר בית / ידיעות אחרונות 7.3.2005

עאטף זאהר שוחרר למעצר בית מאת יוסי יהושע וגואל בנו
כתבי ידיעות אחרונות (פורסם 7.3.2005)